ПОИСК ПО САЙТУХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(у формі Товариства з обмеженою відповідальністю)
     
Харківський інститут управління (ХІУ) був заснований у 1991 році. Він – один з перших вузів недержавної форми власності на Слобожанщині. Як вищий навчальний заклад, він створювався відповідно до соціально-економічних, культурно-освітніх, національних потреб періоду проголошення суверенітету України. Діяльність інституту передбачає надання послуг для одержання вищої професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації за новими напрямами. Організація ВНЗу відповідає вимогам нової економічної політики і викликана потребами суспільства і регіону в підготовці фахівців економічного профілю нової якості, за новими галузями знань, напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями.
До складу інституту входять економічний факультет, чотири випускові кафедри, одна загальноінститутські кафедра, коледж і Центр післядипломної освіти. Зараз в інституті підготовка фахівців здійснюється такими кафедрами: природничих, соціально-економічних і гуманітарних дисциплін; фінансів і кредиту; обліку та аудиту; економіки і маркетингу; менеджменту.
Підрозділом Інституту управління є Коледж управління та інформаційних технологій, після закінчення якого всі бажаючі випускники зараховуються на третій курс інституту для продовження навчання.
Харківський інститут управління має ІІІ рівень акредитації (сертифікат про акредитацію серія Р1-ІІІ № 216312, термін дії — до 1 липня 2013 р.) та здійснює підготовку кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації:
•    Охоронець
•    Охоронник

Молодший спеціаліст за спеціальностями:

    Фінанси і кредит
    Бухгалтерський облік
    Маркетингова діяльність
Бакалавр за напрямами підготовки:
   Облік і аудит
     Спеціалізація:
         Організація внутрішнього аудита підприємства
   Маркетинг
     Спеціалізації:
        Маркетинг туристичного та готельного бізнесу
        Маркетинг рекламного бізнесу
   Фінанси і кредит
     Спеціалізація:
        Фінансова безпека підприємств
   Менеджмент
     Спеціалізації:
        Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
        Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
        Логістика
        Менеджмент підприємницької діяльності
Спеціаліст за спеціальностями:
   Облік і аудит
     Спеціалізація:
         Облік і аудит податків та зборів
   Маркетинг
     Спеціалізація:
         Маркетинг туристичного та готельного бізнесу
         Маркетинг рекламного бізнесу
         Маркетинг на ринку товарів і послуг
   Фінанси і кредит
     Спеціалізації:
        Фінансова безпека підприємств
        Аналітичні розрахунки у страхуванні
   Менеджмент організацій і адміністрування
     Спеціалізації:
        Антикризисний менеджмент
        Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
        Менеджмент підприємницької діяльності
Спеціаліст (післядипломна освіта) перепідготовка, підвищення кваліфікації)) за спеціальностями: 
   Облік і аудит
     Спеціалізація:
         Облік і аудит податків та зборів
   Маркетинг
     Спеціалізація:
         Маркетинг туристичного та готельного бізнесу
         Маркетинг рекламного бізнесу
         Маркетинг на ринку товарів і послуг
   Фінанси і кредит
     Спеціалізації:
        Фінансова безпека підприємств
        Аналітичні розрахунки у страхуванні
   Менеджмент організацій і адміністрування
     Спеціалізації:
        Антикризисний менеджмент
        Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
        Менеджмент підприємницької діяльності
Навчальний процес забезпечений новітніми методиками і комп'ютерними технологіями: доступ на ліцензійні програмні засоби MSDN Academіc Allіance. Програмне забезпечення встановлюється в лабораторних класах і на приватних комп’ютерах з метою дослідницької та наукової діяльності. Реалізується принцип індивідуалізації навчання.
Опанувати високий рівень знань допоможе кваліфікований науково-педагогічний колектив, який також виконує науково-дослідні роботи зі стратегії розвитку підприємств і організацій. В інституті щорічно видаються два наукових журнали, в одному з яких публікуються студентські наукові праці.
Традиційно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції (Ліберманівські читання) і Міжвузівські студентські наукові конференції за участю студентів з університетів і інститутів різних регіонів України.
Політика формування науково-педагогічного складу кафедр базується на основі новаторських підходів у викладанні і високого професіоналізму. Всі викладачі за своїм рівнем підготовки та фахом відповідають займаним посадам.
Істотну допомогу в навчанні студентам надає бібліотека інституту, яка нараховує більш 30 тисячі видань, 59 найменування журналів і газет. Електронні видання представлені в «Віртуальній бібліотеці», яка нараховує 25 директорій. Студенти активно використовують комп`ютерну базу інституту з виходом у Іnternet.
Інститут бере участь у наукових програмах, організовує і проводить конференції, семінари, виставки, налагоджує міжнародне співробітництво в галузі освіти.
Випускники Харківського інституту управління працюють на престижних місцях у державних і приватних підприємствах. Інститут надає можливість одержати солідну освіту за більш ніж реальну ціну. В інституті створена система зв`язку з випускниками, діє соціологічна та психологічна служба, а про здоров`я дбає довірений лікар.
У Харківському інституті управління студенти з перших днів осягають складну управлінську науку, включаючись у діяльність студентського самоврядування. В інституті працює студентська рада, студентська наукова частина, центр трудових ініціатив, спорткомітет, студентський клуб, у рамках якого діють студії та клуби за інтересами.
Наявність в інституті добре обладнаного спортивного та тренажерного залів, а також високопрофесійного тренерського колективу створює сприятливі умови для організації спортивно-оздоровчої роботи. Сьогодні у ВНЗі працює п`ять спортивних секцій. Спортсмени інституту регулярно беруть участь в обласних студентських спартакіада, а останні два роки гідно представляють свій ВНЗ на чемпіонатах України, світу, виборюючи призові місця.
Інститут надає студентам можливість навчатися на військовій кафедрі (за угодою з Харківським університетом повітряних сил України). Інститут орендує гуртожиток на 80 місць, в якому працюють: душова кімната, кімната для прання і сушіння білизни, кімната для відпочинку. Всі бажаючі студенти, які приїхали вчитися в інститут з різних населених пунктів, можуть бути поселені в гуртожиток. В інституті працює буфет.
Діяльність Харківського інституту управління спрямована на відтворення інтелектуального потенціалу держави, забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями.
Навчаючись у нашому інституті, Ви одержите:
    Сучасний рівень економічної освіти
    Актуальну професію в умовах ринкової економіки
    Конкурентноздатність на ринку праці
    Консультативну допомогу в професійній діяльності
Випускники Харківського інституту управління одержують диплом державного зразку про повну вищу освіту, а також диплом асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності.

источник: http://khiom.at.ua - Харьковский институт управления

123456Вверх